Home » Disclaimer

Disclaimer:

Chubby Cheeks verleent u hierbij toegang tot www.chubby-cheeks.nl en nodigt u uit het
aangebodene te kopen.


Chubby Cheeks behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen
of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

Chubby Cheeks spant zich in om de inhoud van www.chubby-cheeks.com zo vaak mogelijk te
actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud
onvolledig en/of onjuist is.


De op www.chubby-cheeks.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige
vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment
wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Chubby Cheeks.


Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.chubbycheeks.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op
basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Chubby Cheeks. Voor op
www.chubby-cheeks.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan
Chubby Cheeks nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Chubby
Cheeks.


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van Chubby Cheeks behoudens en slechts voor zover anders
bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen
anders aangegeven is.


Chubby Cheeks is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken die ontstaan bij het
gebruik van onze producten. Als ouder/verzorger bent u zelf verantwoordelijk voor de
veiligheid van uw kind. Controleer daarom regelmatig de artikelen en bij twijfel over de
veiligheid, dient u de producten altijd te verwijderen & contact op te nemen met Chubby
Cheeks.